Kortverhaal Kursus

VIR WIE IS HIERDIE KURSUS BEDOEL?

As jy nog altyd jou eie stories wou skryf en nie seker is hoe om dit te doen nie, is hierdie kursus presies vir jou bedoel! Of dalk het jy al gepubliseer, maar jy voel jy kan byvoorbeeld baat vind by die lesse oor karakterbou, ensovoorts, dan wil ons jou aanmoedig om in te skryf.

By voltooiing van hierdie kursus, sal jy ‘n Afrikaanse storie/kortverhaal gereed hê om voor te lê vir publikasie in een van ons wonderlike Afrikaanse tydskrifte. Dit alleen behoort jou aan te spoor om elke oefening na die beste van jou vermoë te doen. Mag hierdie dan vir jou die begin van groot dinge wees.

Die kursus bestaan uit elf modules, met elkeen ‘n skryfoefening of twee. Elke module vloei voort in die volgende een, dus beveel ons sterk aan dat jy al die modules sal doen. Hoewel almal van ons tuis voel in Afrikaans en glo ons ken al die skryf- en spelreëls, is daar tog ‘n paar taai toffies wat ons gereeld laat struikel.

 • Taalvaardighede, soos spelreëls en leestekens
 • Die skryf van goeie dialoog in Afrikaans.
  Ja, dit verskil van die gebruike in Engels, daarom doen ons hierdie afdeling deeglik.
 • Verskillende genres
 • Die vertellersperspektief
 • Karakterbou
 • Paragrawe
 • Die verskil tussen ‘wys’ en ‘vertel’
 • Hoe om ‘n verhalende opstel te skryf
 • Meer oor die verhalende opstel
 • Die skryf van jou eerste kortverhaal.
 • Die skryf van ‘n tweede kortverhaal.
  Hierdie verhaal sal geproeflees word sodat dit gereed is vir voorlegging aan ‘n Afrikaanse tydskrif.

Die kursus bestaan uit 11 modules.
Elke module word afgesluit met ‘n opdrag of twee.
Ons onderneem om dit so gou moontlik na te sien en volledige terugvoer daarop te gee.

Vereistes om die kurses te kan doen:

 1. Aangesien dit ‘n beginnerskursus is, is daar geen voorvereistes om in te skryf nie. As jy tuis voel in Afrikaans, kan jy die kursus doen.
 2. Jy moet toegang hê tot die internet en betroubare wifi hê, aangesien die hele kursus aanlyn aangebied word.
 3. Alle betalings sal deur middel van EFT gedoen word, dus moet jy toegang hê tot die geriewe.

Wat kos die kursus?

11 Modules @ R210.00 = R2 310.00

 1. Kontant betaling voordat kursus begin – student kry 10% afslag: R2 310.00 – R231.00 = R2 079.00 vooruit betaalbaar.
 2. Betaal in vier paaiemente: R2 310.00 – R100.00 = R2 210.00
  4 paaiemente van R552.50 vooruit betaalbaar.
 3. Afbetaal per module: R210.00 per module, vooruit betaalbaar.
 4. Studente het ook die keuse om enige ses modules uit die pakket te kies en te doen. Geen afslag sal gegee word nie. R210.00 per module X 6 = R1 260.00

Studente wat die volle bedrag reg aan die begin betaal, sal al die modules ontvang en daaraan kan werk op hulle eie tyd.

Studente wat in vier paaiemente betaal, sal drie modules op ‘n slag ontvang en daaraan kan werk. Eers wanneer die volgende paaiement ontvang is, sal die volgende drie modules gestuur word.

Studente wat betaal per module, sal slegs ‘n module kry wanneer ‘n paaiement betaal is.

Wat behels die kursus alles?

In ‘n neutedop, die volgende:

MODULES

Module 1:

Natuurlik mag jy frons en vra waarom ‘n skryfkursus met leestekens begin. Ons almal ken tog leestekens, nie waar nie? Sien hierdie as ‘n klein stukkie hersiening voordat ons met die skryf van stories begin.

Die module bestaan uit twee afdelings, elk met sy eie skryfoefeninge. ‘n Wye spektrum van inligting in verband met die twee afdelings word ook voorsien.

 1. Lees- en skryftekens
 2. Spelreëls

Module 2:

In hierdie module bespreek ons kortliks die verskil tussen dialoog in Engels en dialoog in Afrikaans. Die gebruik van dialoog wanneer jy ‘n storie skryf, is van uiterste belang, dus word die module afgesluit met twee skryfstukke.

Module 3:

Genres word baie kortliks genoem, waarna daar gekonsentreer word op die tipe kortverhale/romans jy kan skryf. ‘n Kort skryfstuk som die module op.

Module 4:

‘n Roman of kortverhaal/storie kan op verskillende maniere vertel of oorgedra word. Soms bepaal die storie watter manier van vertel die skrywer gebruik, maar weereens is dit grotendeels die skrywer wat gemakliker voel met ‘n sekere manier van vertel. Daar word onderskei tussen die eerstepersoonverteller, die alomteenwoordige verteller en die derdepersoonverteller. Die module word afgesluit met ‘n skryfstuk.

Module 5:

Wanneer ons ‘n verhaal wil skryf, is een van die belangrikste dinge om jou hoofkarakter te ken soos jy jouself ken. Ja, selfs as dit ‘n kortverhaal is, is dit van kardinale belang.

In hierdie module sal die student leer hoe om sy/haar karakter te leer ken en ‘in sy/haar vel in te klim’. Die module word afgesluit met twee oefeninge om jou karakter te leer ken.

Module 6:

Nou waarom sou ons wou kyk na die bou/saamstel van ‘n paragraaf? Dit is immers een van die eerste dinge wat ons leer wanneer ons in die laerskool leer om ‘n opstel te skryf, nie waar nie? Dit is juis die probleem! Omdat ons glo ons weet wat ‘n paragraaf is, skenk ons (soms) glad nie aandag aan hierdie belangrike element in ons kortverhaal nie.

Allerhande vrae met betrekking tot paragrawe word breedvoerig bespreek. Die module word afgesluit met twee skryfstukke.

Module 7:

Wanneer jy vertel, verskaf jy sekere inligting oor ‘n karakter. Jy vertel vir die leser van die karakter wat mooi/vet/verveeld/woedend is. Met ander woorde, die karakter word eintlik deur die skrywer opgesom.

Om te wys, vereis ‘n klein bietjie meer van die skrywer, maar die gevolg daarvan is dat die leser die karakter baie beter leer ken en geniet. Hoe doen jy dit? Die leser ervaar die aksies, gedagtes, gevoelens en emosies van elke karakter, openbaar deur die karakter self.

Die module word afgesluit met twee opdragte.

Module 8:

Die verskillende elemente van ‘n verhalende opstel/kortverhaal word breedvoerig bespreek, asook die verskil tussen ‘n kortverhaal en ‘n vollengte roman. Die module word afgesluit met twee skryfstukke.

Module 9:

Module 10: In hierdie module word verwys na al die inligting wat die student tot hier ingewin het. Daar word vereis dat die student twee opdragte uitvoer. Die skryfstukke is nou langer en vereis meer van die student as voorheen.

Module 10:

In hierdie module word weer kortliks verwys na die elemente van die kortverhaal. Die skryfstukke sluit alles in van jou beplanning, karakterbou, ensovoorts en is nou gerig om aan die einde van die module jou eerste kortverhaal te skryf en in te stuur om geproeflees te word deur jou kursusleier.

Module 11:

Die laaste module gee jou al die vryheid wat jy nodig het om die beste kortverhaal te kan skryf. Die verhaal sal, soos die vorige een, geproeflees word en gereed gemaak word sodat jy dit kan voorle aan ‘n Afrikaanse tydskrif vir moontlike publikasie.

Elke module het ‘n opdrag of twee. Voltooi dit en stuur die antwoorde in.  Wanneer dit geëvalueer is, ontvang jy dit terug en kan jy voortgaan met die volgende module.

So, waarvoor wag ons?

afAfrikaans